Bouw elektrisch laadstation van start!

Op donderdag 13 juli jl. gaf wethouder Rens Steintjes het startschot voor de ontwikkeling van een ‘elektrisch laadstation’ op de carpoolplaats van bedrijvenpark Wijnbergen. Op deze plek onthulde hij het aankondigingsbord. De aanleiding van dit laadstation is voortgekomen uit een studie ‘Toekomstige bestendige bedrijventerreinen in de Achterhoek’, waaruit de noodzaak van het plaatsen van elektrische laadpalen naar voren kwam.

 

Eind 2021 gestart met adviesproject

De Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en het Centrum voor Meervoudige Waardecreatie (CMW) van de HAN University zijn eind 2021 gestart met een adviesproject om ondernemers te verleiden concrete stappen te zetten op het gebied van circulair en toekomstig ondernemen. Parkmanagement Wijnbergen heeft sinds 2021 het doel om samen sterk de toekomst in te gaan. Samenwerking en kennisdeling kan ondernemers, onderwijsinstellingen en de overheid veel opleveren. Het rapport kreeg steun van de gemeenten Berkelland, Oost-Gelre en Doetinchem, en gedragen door Provincie Gelderland en 8RHK Ambassadeurs. In Doetinchem lag de focus onder andere op bedrijvenpark Wijnbergen.

 

Na de presentatie van het rapport gingen twee groepen studenten voortvarend aan de slag. De eerste groep onderzocht de mogelijkheden op het bedrijvenpark Wijnbergen en concludeerde dat de carpoolplaats een productievere uitstraling mocht krijgen. Het resultaat het realiseren van een elektrisch laadstation voor bedrijven én bewoners. De tweede groep werkte het voorstel verder uit tot een concreet uitgewerkt financieel plan. De werkgroep energie transitie van PM Wijnbergen, die nauw betrokken was, omarmde de aanbeveling.

 

Bouw elektrisch laadstation van start

Op de genoemde locatie wordt een elektrisch laadstation met 12 oplaadpunten gerealiseerd. Bij dit plan wordt rekening gehouden met elektrische busjes, zodat ook deze categorie van elektriciteit kan worden voorzien. Om het compleet te maken wordt een fietscarrousel toegevoegd, waar fietsen beschikbaar worden gesteld om de mobiliteit te bevorderen, bijvoorbeeld voor een afspraak in de binnenstad terwijl de auto wordt opgeladen. Ook wordt er nagedacht over de mogelijkheid om hiervoor een elektrisch voertuig te gebruiken.

 

De Coöperatie Parkmanagement Wijnbergen UA

Recent heeft Stichting Parkmanagement Wijnbergen de Coöperatie Parkmanagement Wijnbergen UA opgericht, waarin zij deze activiteit heeft ondergebracht. De ruime formulering van de doelstelling maakt het mogelijk om andere vergelijkbare activiteiten hier ook onder te brengen, alles bij elkaar genomen. Ronald van der Kemp fungeert als voorzitter van het bestuur, terwijl Hans van Ampting (Pas Reform) de rol van secretaris/penningmeester vervult en ten slotte neemt Jan de Wilde (Kuster Engergy) eveneens deel aan het bestuur.

 

Samenwerking

Een uniek project is werkelijkheid geworden dankzij de samenwerking met de HAN en met ondersteuning van het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek (voorheen Achterhoek Onderneemt Duurzaam) en het Circulaire Economieproject.

 

Bron: Parkmanagement Wijnbergen.