Verplichting energielabel C, geld dat ook voor mijn kantoor? Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen een energielabel C of beter hebben. Anders vervalt de gebruiksvergunning en dreigt sluiting. Dat betekent dat je het pand dan niet meer als kantoorgebouw mag gebruiken.

 

De label-C verplichting geldt voor kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte van meer dan 100 m2. Maakt het kantoorgebouw deel uit van een groter pand met andere gebruiksfuncties, dan geldt deze label-C verplichting alleen als het kantoorgedeelte meer dan de helft van het vloeroppervlak beslaat.

 

In de beslisboom hieronder is te zien of je onder deze verplichting valt ja of nee.

beslisboom label c verplichting