Bedrijvenpark Borculo gaat ambitieus aan de slag. Doel is een modern, innovatief en zelfvoorzienend bedrijvenpark. Om dat te bereiken zoeken de ondernemers nadrukkelijk samenwerking met elkaar, met onderwijsinstellingen en de overheid. “We moeten nu gas geven en stappen maken”, is de boodschap van projectleider Hans Ebbekink.

 

Stemmen voor thema’s

Ebbekink fungeerde als presentator van een webinar voor de ondernemers van het bedrijvenpark. Met tal van sprekers werd er uitgebreid gesproken over de plannen voor een toekomstbestendig bedrijvenpark waar een groot draagvlak voor is. Aan het eind van de sessie werd de strategie bepaald en konden de deelnemers kiezen welke thema’s worden opgepakt. De meeste stemmen waren voor: veilige wegen, bereikbaarheid, energiebesparing en duurzaamheid en visieplan 2030. Deze onderwerpen worden nu uitgewerkt in werkgroepen. De projectleider wil zo snel mogelijk een plan van aanpak met directe acties per themagroep uitwerken. “Zodat er concrete resultaten kunnen worden geboekt. Dus doe mee”, was zijn dringende oproep.

 

Unieke kans

De webinar werd gehouden in het kader van het pilotproject circulair en toekomstbestendig ondernemen waaraan Bedrijvenpark Borculo meedoet. Het betreft een gezamenlijk project van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN) met steun van de provincie Gelderland en gemeenten, waaronder Berkelland. Drie Achterhoekse bedrijvenparken doen mee. Het gaat om Bedrijvenpark Borculo, De Laarberg in Groenlo en Wijnbergen in Doetinchem. Zij vormen een voorbeeldfunctie voor de ruim dertig andere bedrijvenparken in de hele provincie. Bedrijvenpark Borculo telt ruim 120 bedrijven en zo’n 4.000 werknemers. Uit interviews met de ondernemers blijkt dat ze het project als een unieke kans zien om voordeel te behalen. “Dat kan door collectief maatregelen te nemen en structureel samen te werken, zowel in de keten als in de directe omgeving”, vertelde Rinus Smet van SIKA tijdens de webinar. Ook Rob Westerdijk van de HAN was enthousiast. Hij is blij dat zoveel ondernemers inzien dat samenwerking loont. “Elkaar versterken, daar gaat het om. Daar kunnen onze studenten een rol bij spelen.” Ook wethouder Gerjan Teselink van de gemeente Berkelland reageerde enthousiast. “Het is een mooi project. Het is goed om gezamenlijk op te trekken, dat doen we door ondersteuning te bieden en zaken te faciliteren.”

 

Terugkijken

De webinar is terug te kijken op de website www.bedrijvenparkborculo.nl en het YouTube kanaal van Bedrijvenpark Borculo.