Laurens Grashof, directeur van Alferink Installatietechniek in Groenlo, maakt zich sterk voor een CO2-neutrale Achterhoek. Hij wil een stuwende kracht zijn in het duurzaam maatschappelijk ondernemen met zijn bedrijf als een goed voorbeeld. In 2025 werkt Alferink vanuit een geheel CO2-neutraal bedrijfspand. In april stelt hij zijn bedrijf open om anderen te laten zien hoe je met extra aandacht voor duurzaamheid méér dan geld terugverdient. Werknemers gaan liever bij een duurzaam bedrijf aan de slag. En het bedrijf? Dat vaart er wel bij, verhaalt hij.

 

Hij telt zijn laatste weken als voorzitter van de Industriële Kring Groenlo Lichtenvoorde (IKGL), neemt deel in de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en leidt nog voor een periode de projectgroep Oost Gelre van de Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD). Daarin zijn ook de middenstand en de verenigde (agrarische) ondernemers uit de kleine kernen van Oost Gelre vertegenwoordigd. Hij neemt al die rollen graag op zich omdat hij het op de eerste plaats belangrijk vindt hoe Alferink in de maatschappij staat. “Ik wil een goede werkgever zijn. Verantwoord bezig zijn en dat wil zeggen: maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat is beslist geen containerbegrip zoals velen menen”, benadrukt hij zijn koers. Soms gaat duurzaam ondernemen ten koste van de winst of levert het marginaal iets op. Dat vormt een lastig dilemma, weet Laurens Grashof, maar de inspanningen om bedrijven anders in te richten hebben een positief effect en verdienen zich terug. Een overheid die een consequent beleid voert, kan daar heel veel aan bijdragen en dat is waar het helaas aan schort.

 

‘Welvaren’

Grashofs stelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is ‘people, planet and prosperity’ ofwel: mensen, planeet en welvaart. Bij hem draait ‘m.v.o’ zoals hij de term afkort, vooral om het laatste woord ‘prosperity’, en niet ‘profit’ wat doorgaans op banners staat ingevuld. ‘Prosperity’, welvarend kunnen zijn, heeft in de ogen van Grashof een veel mooier perspectief. “Uit welvaart spreekt ‘samen delen’, samen delen in de winst. Wij zijn zo rijk in Nederland. Als je kan ervaren wat je met dat profijt kan doen, maak je je omgeving een stuk welvarender. ‘Prosperity’ zit in mij. Ik ben een wereldverbeteraar en stel doelen voor de dag van morgen. Mijn uitdaging is bewustzijn creëren en ik zie een belangrijke opdracht in hoe je dat naar buiten brengt.”

 

Beginnen aan het beste besluit

Als voorzitter van IKGL en kartrekker van Oost Gelre in de AOD benut hij veelvuldig de kans verduurzaming onder de aandacht te brengen bij leden- en  netwerkbijeenkomsten. Samen kunnen bedrijven veel bereiken, maar veranderen gaat niet zonder prikkels en stimulans. Hij is zwaar teleurgesteld in de overheid die de bedrijven verplichtte energiebesparende maatregelen te nemen, maar daar niet op handhaaft. “Mijn gevoel is dan dat de ondernemer die afwacht, wordt beloond en dát effect is precies wat we samen niet willen wanneer we de Achterhoek in 2030 energieneutraal willen hebben. Het lag niet aan de kansen. Die hebben we als projectgroep genoeg aangeboden.”

 

Vanwege afbreukrisico heeft Grashof aangegeven niet langer op die podia zijn verhaal te herhalen. Binnen het projectteam AOD drong Grashof aan op ‘geen geld blijven uitgeven aan het maken van plannen maar starten met behapbare stappen die passen bij de ambitie en mogelijkheden van elk individueel bedrijf’. “Als je nooit begint aan het beste besluit dat je samen bent overeengekomen, kun je het bedrijfsleven in de regio nooit beter maken. Je hebt als ondernemer alle vrijheid, maar je moet wel doelstellingen hebben om ze te verwezenlijken. Ik weet zeker dat Alferink Installatietechniek in 2025 in een CO2-neutraal bedrijfspand werkt. Die doelstelling heb ik opgehangen aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Dat is mijn stok achter de deur. Vanaf 2011 ben ik bezig met deze prestatieladder.

 

“We zijn voor het eerst in 2013 gecertificeerd. Elke keer neem je een stap en kom je verder op de ladder.” Inmiddels rijdt Alferink Installatietechniek met twintig procent van de bedrijfswagens honderd procent elektrisch en zijn er acht oplaadpalen geplaatst op het terrein.

 

Je kan invloed uitoefenen

De ecologische voetprint heeft Grashof beter bewust gemaakt van het verbruik van grondstoffen. “Alferink behoort bij de bouwsector, maar als je een gemiddeld bouwbedrijf vraagt hoeveel milieubelasting hij betaalt of vraagt hoeveel kilometers de bedrijfswagens jaarlijks rijden, halen ze hun schouders op. Ik weet het wel. Wij rijden 1 miljoen kilometer per jaar. Dan denk je: ’potverdorie, hoeveel brandstof is dat? Dan kun je terdege van invloed zijn op de belasting van de aarde.”

 

Alferink Installatietechniek heeft 75 mensen in dienst. Ook zijn medewerkers moedigt Grashof aan bij te dragen aan de voetprint. “Ik heb aan de mensen gevraagd om zuiniger te rijden dan het jaar ervoor. Ik heb daar een beloning op gezet.” In de nieuwsbrief en op de website van het bedrijf etaleert hij aan de buitenwereld wat die inspanningen Alferink geleverd heeft. “Als je de stapjes laat zien, dan zeggen mensen al gauw: ‘oh, dat kan ik ook’. Daar ligt onze verantwoordelijkheid, de kracht van ondernemen en onze taak om onze regio economisch aantrekkelijk te houden. De markteconomie brengt een beweging op gang van meer, meer, meer groei. Bij ons is dat beter, beter, beter en kan ook prima samengaan met groei en dat is niet gek. De nieuwe generatie is minder materialistisch dan wij en zij zijn het die over tien jaar met de bedrijven verder moeten. Energie hoort misschien niet bij de corebusiness, maar als je er geen aandacht voor hebt, kiezen ze niet voor jouw bedrijf. De vraag die bij mij blijft hangen is: er is zoveel informatie en advieshulp van AOD. Waarom investeer je niet, als je het heel snel terug kan verdienen, materieel of immaterieel.“

 

(Artikel: Eveline Zuurbier, foto: Marcel Houwer)