Bron:http://www.achterhoek2020.nl/nieuws/achterhoek-draagt-bij-aan-circulaire-economie/ 

Geplaatst op: 03-07-2018


De transitie naar een (meer) circulair economie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen van de milieu-footprint en het grondstofgebruik van onze economie. De  provincie Gelderland streeft met haar economische beleid naar een ‘slimme en schone industrie’ zonder afval. De traditioneel in Gelderland sterk verankerde maakindustrie is  een belangrijke gebruiker van grondstoffen en speelt derhalve een belangrijke rol in de transitie naar een grondstof-efficiëntere economie. Bovendien zouden slimme op ICT-gebaseerde innovaties in de maakindustrie ook een grote impact kunnen hebben op het reduceren van het materiaalgebruik in de rest van de keten en (via bijvoorbeeld slimmer onderhoud) op de levensduur van producten.

Gelderse ‘smart’ maakindustrie levert belangrijke bijdrage

Tegen deze achtergrond heeft de provincie Gelderland TNO gevraagd om een eerste verkenning uit te voeren naar de bijdrage die Gelderse smart maakindustrie levert aan een circulaire economie. Daarvoor zijn 20 Gelderse bedrijven geïnterviewd, waarbij ingezoomd is naar de wijze waarop deze bedrijven circulaire handelingsperspectieven in hun dagelijkse praktijk inzetten. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar de rol die ICT in toenemende mate speelt in dat primaire proces en naar de wijze waarop dat invloed heeft op ‘circulariteit’. Uit de interviews bleek dat de Gelderse smart maakindustrie op tal van manieren nu al laat zien dat het ‘circulair’ handelt en  daarmee ook komt tot efficiënter materiaalgebruik en circulariteit bij klanten stimuleert. Inderdaad spelen innovaties op het gebied van ICT (inzet van op afstand uitleesbare sensoren en 3D metaalprinting) hierbij een grote rol. In dit verband kunnen we (met de Ellen macArthur Foundation) spreken van ‘intelligent assets’. De producent weet op elk moment waar, wanneer en in welke toestand producten zich bevinden. Deze informatie helpt om andere (circulaire) keuzes te maken voor onderhoud, hergebruik, en vervanging.


Lees het gehele rapport